RM10.00
50 KESILAPAN USAHAWAN
Price RM10.00
Product SKU 978-967-5080-21-0
Size (L x W x H) 21 cm x 0.5 cm x 28 cm
Availability Out Of Stock
Description

 

Buku '50 Kesilapan Usahawan' merupakan buku motivasi pertanla diterbitkan oleh Universiti Malaysia Pahang (UMP). Terbitan mi amat sesuai clan berguna untuk siswa-siswi UMP khususnya clan pelajar-pelajar IPTA/IPTS amnya sebagai asas informasi terkini mengenai kemungkinan kesilapan yang perlu diteliti dalam dunia keusahawanan.